Topaz

Bracelet with Topaz | 20 cm

Bracelet with Topaz

20 cm

15,00 €

Faceted Gemstone , Emerald Cut Topaz 9x7x4 mm 2,51 ct

Faceted Gemstone , Emerald Cut Topaz 9x7x4 mm 2,51 ct

44,00 €

Faceted Gemstone , Topaz 10x6x5 mm 2,1 ct

Faceted Gemstone , Topaz 10x6x5 mm 2,1 ct

33,00 €

Faceted Gemstone, Fantasy Cut Topaz 12x12x9 mm 9,595 ct

Faceted Gemstone, Fantasy Cut Topaz 12x12x9 mm 9,595 ct

96,50 €

Faceted Gemstone, Fantasy Cut Topaz 8x8x4,5 mm 2,265 ct

Faceted Gemstone, Fantasy Cut Topaz 8x8x4,5 mm 2,265 ct

44,00 €

Faceted Gemstone, Lightblue Topaz 7,4x7,7x5,3 mm 2,5 ct

Faceted Gemstone, Lightblue Topaz 7,4x7,7x5,3 mm 2,5 ct

22,00 €

Topaz Necklace | 40 cm

Topaz Necklace

40 cm

25,00 €

Topaz, Pakistan | 3,1 x 2 x 1,7 cm, 18 g

Topaz, Pakistan

3,1 x 2 x 1,7 cm, 18 g

41,00 €

Topaz, Pakistan | 3,8 x 2,8 x 2,7 cm,43 gr

Topaz, Pakistan

3,8 x 2,8 x 2,7 cm,43 gr

38,00 €

Topaz, Pakistan | 7 x 6,6 x 7 cm, 0,427 kg

Topaz, Pakistan

7 x 6,6 x 7 cm, 0,427 kg

44,00 €

Topaz, Pakistan | 7,7 x 6,3 x 4 cm, 0,172 kg

Topaz, Pakistan

7,7 x 6,3 x 4 cm, 0,172 kg

54,00 €

Tumbled Imperial Topaz XS | 1 cm

Tumbled Imperial Topaz XS

1 cm

5,00 €