India

Green Apophyllite and Stilbite, India | 10,1 x 9,4 x 6,3 cm, 0,487 kg

Green Apophyllite and Stilbite, India

10,1 x 9,4 x 6,3 cm, 0,487 kg

200,00 €

Green Apophyllite and Stilbite, India | 9,2 x 8,2 x 3 cm, 0,157 kg

Green Apophyllite and Stilbite, India

9,2 x 8,2 x 3 cm, 0,157 kg

180,00 €

Labradorite Cabochon | 2,5 x 1,5 cm

Labradorite Cabochon

2,5 x 1,5 cm

10,00 €

Moonstone S - Rough + polished | 3-4 cm

Moonstone S - Rough + polished

3-4 cm

10,00 €

Peach Moonstone S - Rough + polished | 3-4 cm

Peach Moonstone S - Rough + polished

3-4 cm

10,00 €

Pendant with Moonstone and quartz | 1 cm

Pendant with Moonstone and quartz

1 cm

18,00 €

Pendant with Moonstone | 2 x 0,8 cm

Pendant with Moonstone

2 x 0,8 cm

17,80 €

Rough Bronzite XS | 1-2 cm

Rough Bronzite XS

1-2 cm

3,50 €

Rough Diopside - Black star XS - S | 1,5-3 cm

Rough Diopside - Black star XS - S

1,5-3 cm

4,40 €

Rough Moss Agate | 3-5 cm

Rough Moss Agate

3-5 cm

3,30 €

Silver Moonstone S - Rough + polished | 3-4 cm

Silver Moonstone S - Rough + polished

3-4 cm

10,00 €

Sun stone M - Rough + polished | 3-4 cm

Sun stone M - Rough + polished

3-4 cm

10,00 €